ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ЗИМАТА УХАЕ НА СНЕЖИНКИ“

декември 1, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

ОБЩИНА ТРЯВНА
и

Местната комисия за борба с противообществените

Прояви на малолетни и непълнолетни

ОБЯВЯВАТ

 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ИЛИ КАРТИЧКА

НА ТЕМА „ЗИМАТА УХАЕ НА СНЕЖИНКИ“

 

РЕГЛАМЕНТ

1. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на

общината. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене у подрастващите. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

 

2. ОРГАНИЗАТОР: Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

3. РЕГЛАМЕНТ:

  1. Конкурсът е индивидуален. Желаещите могат да участват с 1 рисунка и 1 картичка.
  2. Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 6 до 10 години;

Втора възрастова група – от 11 до 15 години;

Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

  1. Изисквания към оформлението на картичките:

Към всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца или младежи, точен адрес и телефон за връзка.

 

4. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ И РИСУНКИТЕ: 17 декември 2020 г. в сградата на Община Трявна, етаж I, “Деловодство”.

 

5. НАГРАЖДАВАНЕ:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Трявна.

 

Награждаването на отличените творби в конкурса ще се състои на 22 декември 2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Трявна.

 

Всички рисунки ще бъдат включени в изложба, която ще бъде подредена под чардака на музей „Старото школо“.