ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ „ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ“

март 2, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна обявява национален конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови. Престижната надпревара се организира ежегодно и е част от традиционните Национални Славейкови празници, провеждащи се под патронажа на Президента на Р България г-н Румен Радев. Тази година празниците са заложени в културния събитиен календар на Община Трявна за периода от 2 до 5 юни като дати на провеждане.

Авторитетната „Славейковата награда“ се присъжда на български автор или на чуждестранен такъв за лирично стихотворение след провеждане на националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“. Участието във формата е анонимно, като няма възрастови ограничения. Авторите могат да участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха и задължително текстовете трябва да бъдат неиздавана поезия.

Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори.

Не се допускат до участие стихотворения, появили се в интернет сайтове и/или социални мрежи, както и такива, които са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси. Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител. Тези в електронен вид се изпращат на следния имейл адрес: slavkonkurs.tryavna@gmail.com в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка.

Ако творбите биват изпращани на хартиен носител, то също трябва да бъдат в два екземпляра – един само с текста (неподписан) и един с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес: гр. Трявна 5350 , ул. „Ангел Кънчев“ № 21, Община Трявна, конкурс „Славейкова награда“.

Краен срок за изпращане на творбите – 10 май 2022 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).

Всички творби се публикуват на официалния сайт на Община Трявна до 15 май 2022 г. Гласуването за Награда на публиката приключва на 29 май, а резултатите от журирането и електронното гласуване се обявяват на 30 май на официалния сайт на община Трявна.

Носителят на „Славейкова награда“ получава парична награда от 2500 лв. и почетен плакет, вторият в класирането – 1000 лв. и почетен диплом и третият – 500 лв. също с почетен диплом. След приключване на обявения срок и електронното гласуване на сайта на Община Трявна се връчва и Наградата на публиката, която е на стойност 500 лв., допълнена отново с почетен диплом.

Допълнителна информация във връзка с провеждането на националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ може да получите на тел. 0677/6 23 85, моб. тел. 0899943157 – г-н Кольо Дабков, старши експерт „КОСЗ“ към Община Трявна или на имейл адрес – kolyo.dabkov@tryavna.bg.