ОБЩИНА ТРЯВНА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС

април 8, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с извънредното положение на територията на Република България Община Трявна уведомява гражданите с прекъснати здравноосигурителни права, че могат да подават попълнена Декларация №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и други документи, свързани с актуализиране на здравния им статус, в Деловодството на Общинска администрация (ет.1).

Лицата, възползващи се от тази услуга, при подаване на декларация следва да представят документ за самоличност.