ОБЩИНА ТРЯВНА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НОВА МОБИЛНА СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

февруари 14, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна отправя покана към всички заинтересовани граждани да се включат в обществено обсъждане на проект „Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“, за която местната власт има намерение да кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 год. и е на стойност 70 000 лв. без ДДС.

Припомняме, че решението за кандидатстване бе подкрепено от Общински съвет-Трявна на последното за 2021 год. заседание на местния парламент и предстои подаването на проектно предложение. Новата мобилна сцена за културни мероприятия ще даде възможност за изява на малки и големи таланти, за провеждане на културни и развлекателни събития, както и такива от друг характер.

Проектът предвижда закупуване и доставка на сглобяема модулна сцена с управление и софтуер,  включително професионална сглобяема, модулна, сцена от олекотена метална конструкция с ръчен механизъм за повдигане, заедно с покривна конструкция, модулен сценичен подиум и подвижна метална стълба.

Предвижда се още доставка на осветление за мобилна сцена,  включващо 12 бр. светодиодни пар прожектори; пулт за управление на осветление; клампа, скоба, за окачване на осветление; транспортни кейсове за осветителните устройства, кабели, букси и всички необходими аксесоари за оживяване на системата.

Всички Ваши предложения и препоръки по проекта за закупуване на нова мобилна сцена за културни мероприятия може да подавате, както на двете официални Фейсбук страници – „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, така и на официалния имейл на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, които след това се депозират в деловодството на общинска администрация. Крайният срок за включване в общественото обсъждане е до 17:00 ч. на 18.02.2022 год.

Допълнителна информация за проекта „Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“ може да откриете тук: Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия