ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДКРЕПИ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ВСЯКА МИНУТА Е ЦЕННА! НАУЧИ СИМПТОМИТЕ НА ИНСУЛТА“

ноември 3, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна отново се включи в национално значимата кампания в областта на здравеопазването на Асоциацията за инсулт и афазия – „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“ по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта. Общинската администрация безрезервно подкрепя информационната кампания за повишаване разпознаваемостта на симптомите на инсулта.

И тази година целта на кампанията е да се повишат познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване.

„Това е критично познание, разпространението на което пряко влияе върху адекватната помощ за пострадалите в острата фаза на заболяването. Световният опит е огромен. Това, което ние можем и правим е да привнасяме и адаптираме успешните модели, които доказано работят. От своя страна, като активна пациентска организация, се стремим да надграждаме като се съобразяваме с нашите локални нужди в страната“, споделя Дорина Добрева – председател на Асоциацията за инсулт и афазия.

В настоящата кампания са включени излъчване на кратък клип със симптомите на заболяването, безплатно осигуряване на щендер-тристен до общините, които партнират на Асоциацията за инсулт и афазия, разпространение на листовки и плакати, осветяване на знакови обекти в страната в лилаво (цвета на борбата с инсулта). В Община Трявна информационни материали може да откриете в Туристически информационен център – Трявна, както и в сградата на общинска администрация Трявна.

В програмата са включени още безплатни прегледи организирани от лечебни заведения в страната, партниращи на асоциацията в кампанията, както и разнообразни културни и информационни събития, между които и достъп до групи за взаимопомощ за прекаралите инсулт за всяка от областите в България. Групите са достъпни във Фейсбук страницата на Асоциация за инсулт и афазия.

Инсултът е най-значимото заболяване в страната и е основна причина за смъртност със статистически показатели, които превишават многократно тези в останалите европейски страни. Ежегодно в България се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 млн. са засегнати пряко или косвено у нас. Макар инсултът да засяга пряко само един от членовете на семейството, в зависимост от тежестта на заболяването, животът на всички се променя. Грижата за инсултно болен изисква мобилизацията на всички в едно домакинство, за да се удовлетворят основните потребности на болния.

Асоциацията за инсулт и афазия си поставя като основна цел намаляването броя на инсултите в страната. Работейки за постигането на тази задача, кампанията на пациентската организация върху рисковите фактори и тяхната превенция – „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“, традиционно е широко подкрепена от над 230 от общо 260 общини, разположени във всички 28 области.  Всяка от общините допринася за повишаване информираността за превенция на инсулта и за възможностите за използване на предоставяните от тях общински и социални услуги във връзка със заболяването.

Националната кампания обединява усилията на Асоциацията за инсулт и афазия с тези на съсловните лекарски организации в страната, болнични и рехабилитационни центрове, Българският червен кръст, редица бизнес организации и изявени личности. Благодарение на партньорството на пациентската организация с Български пощи, чрез тяхната клонова мрежа, превенцията на инсулта посредством информационен постер със симптомите на заболяването достига и до най-малките населени места (с под 150 жители).