ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДОБРЯВА КЪТОВЕТЕ ЗА ОТДИХ, ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ И ФИТНЕСИТЕ НА ОТКРИТО СЪС СПЕЧЕЛЕНИ ПЕТ ПРОЕКТА

октомври 6, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес Община Трявна започна изпълнението на спечелените пет проекта, свързани с опазване на околната среда и подобряване на кътове за отдих, спорт и детски площадки в района. За първи път местното ръководство печели цели пет проекта от кампанията „Чиста околна среда – 2020“, която се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отпуснатото финансиране е в размер на 10 000 лв. за всеки проект, спечелен от общината – проект „Кът за отдих и зона за спорт „Обичам природата – и аз участвам“ във фитнеса на открито зад Районно управление – Трявна; проект „Зелената идея на Трявна“ – докосване до Балкана, който ще бъде реализиран в парка зад НЧ „Пенчо Славейков 1871“ в Трявна; проект „Зелената идея“ на Трявна“ – залог за екологично бъдеще на града в кв. Светушка; проект „Кът за отдих и зона за детски игри в кв. Димиев хан“ в района на Черпи вир и проект „Фитнес зона – здраве за децата на Плачковци“ във фитнеса на открито до НЧ „Пробуда – 1924“ в Плачковци.

След извършен оглед от зам. кмета на Община Трявна – г-н Марин Маринов, главният инженер и архитектът на Община Трявна съвместно с фирмата-изпълнител на всички обекти, заложени по петте проекта, работата по тяхното изпълнение започна от фитнеса на открито зад сградата на РУ – Трявна. Предвидено е на спортната площадка да бъде положена нова настилка, а в зелените площи около фитнес уредите да бъдат монтирани нови две дървени пейки, три кошчета за отпадъци, две тенис маси за игра, две лед лампи и нова информационна табела. След приключване на обекта, фирмата-изпълнител ще продължи работата по следващия проект в парка зад читалището в Трявна.