ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ С БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

януари 31, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА Е В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

Община Трявна ще подкрепи общинския капацитет в областта на социалната сфера с безвъзмездна финансова помощ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“. Договорът с Министерството на труда и социалната политика бе подписан от кметът г-жа Силвия Кръстева през изминалия ден, на 30 януари 2023 год.

Проектът се финансира по Програма за „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ и е на стойност 72 485,03 лв.

„Проектното предложение е насочено към укрепване на общинския капацитет в Община Трявна с цел плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ускоряване на предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.“ сподели след подписването на договора кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

По проекта се предвижда да бъде създаден фронт офис в сградата на Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ в Трявна, който ще бъде в непосредствена близост до сградата на общинска администрация в града. „По проекта се предвижда още да бъде извършено обучение на лицата от целевата група, като дейностите ще включват обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвета по въпросите на социалните услуги, създаден към Община Трявна; изготвяне на анализ от потребностите от социални услуги и разработване на програма за развитие на качеството на социалните услуги.“ информира още кметът на Община Трявна.

По проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“ ще се проведе и разяснителна информационна кампания за предоставянето на лична помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги на територията на населените места в общината. По време на събитието гражданите и заинтересованите лица ще бъдат запознати с възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Продължителността на проекта е 24 месеца, като изпълнението му започва от 01 март 2023 год.