ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДОСТАВЯ НОВА УСЛУГА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

юни 21, 2021

image

Община Трявна започва предоставянето на нова услуга за извозване на строителни отпадъци. За целта се използват три стоманени контейнера с вместимост 6 куб. м. Един контейнер може да бъде доставен на посочен от потребителя адрес и се използва в продължение на една седмица, като цената за услугата е 80 лв. без ДДС (96 лв. с включен ДДС). За всеки следващ ден се заплащат по 15 лв. без ДДС (18 лв. с включен ДДС). Цените са регламентирани съгласно Наредба №12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

Гражданите могат да заявят доставяне на контейнер на тел. +359896 841 344 (Цанка Николова – ръководител звено “Чистота”). Освен за строителни отпадъци, контейнерът може да бъде използван и за всякакъв вид едри неопасни отпадъци, като е желателно същите да са еднотипни.

Предстои и доставка на контейнери с по-малка вместимост.