ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

май 4, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

От днес, 4-ти май, Община Трявна започва предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Услугите, които ще се извършват на място в Община Трявна са свързани с приемане на заявления за издаване на следните официални документи:

  • скица на поземлен имот;
  • скица на сграда;
  • схема на самостоятелен обект;
  • удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

Към настоящия момент документи могат да се подават в стая №204 в сградата на Община Трявна.

Услугите се предоставят съгласно споразумение №КД-3-10/29.01.2020 г. между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Трявна. Споразумението се сключва предвид, че са влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на община Трявна, което води до завишен брой услуги, предоставяни от АГКК на гражданите и организациите от тези райони, както и поради необходимостта от осигуряване на обслужването на потребителите на административни услуги от община Трявна на едно място, лесно за намиране и достъп.