ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

ноември 27, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна ще подкрепи представителите на бизнеса, като онези, чиято дейност е спряна поради въведените нови временни противоепидемични мерки, ще бъдат освободени от наем за ползване на общински помещения. Освобождаването от наем е за периода, през който дейността на съответния бизнес е преустановена с мерките на Министерството на здравеопазването.

 

„В тези трудни за всички нас времена най-важното е да не забравяме, че сме хора, да си помогнем взаимно, за да преминем през тези предизвикателства възможно най-леко. Затова имаме желание да предприемем тази мярка и вярвам, че това намерение ще бъде подкрепено и от общинските съветници на предстоящото заседание през месец декември.“ – коментира кметът на Община Трявна Силвия Кръстева.

 

Общинска администрация вече изготвя предложение за освобождаване от наем на помещения общинска собственост, което ще бъде внесено за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет – Трявна през месец декември.