ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

септември 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

През изминалия ден местното ръководство на Община Трявна представи резултатите, свързани с рехабилитацията и модернизацията на уличното осветление в Трявна и Плачковци, които бяха извършени по спечелен от местната власт проект. Заключителната пресконференция се проведе в Заседателната зала на Община Трявна и бе открита от представител на ЕТ „Рекламна агенция АБ – Анелия Минкова“, която запозна присъстващите представители на общинска администрация и Общински съвет Трявна, както и местни медии със стойността на проекта и неговата основна цел.

Приветствие към всички гости отправи и кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, която представи и презентация с подробна информация относно извършените дейности по проекта.

„Здравейте и добре дошли и от мен! Радвам се, че в крайна сметка и нашата община се сдобива с едно такова модерно, енергоспестяващо и в същото време европейско осветление и се надявам, разбира се, то да бъде ефикасно!“ сподели при откриването на заключителната пресконференция кметът на Община Трявна.

Проектът „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“ е финансиран по Административен договор BGENERGY-2.001-0041-014 от 30.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта е МПЕнерджи АС, Норвегия, а бенефициент е Община Трявна.

Общата стойност е в размер на 587240,00 лв., от които Европейско финансиране – 499 154,00 лв.  и Национално финансиране – 88 086,00  лв.

По време на пресконференцията г-жа Силвия Кръстева отбеляза, че при изпълнението на проекта са осъществени реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Трявна и Плачковци чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС).

„В град Трявна се доставиха и монтираха 1393 бр. нови осветителя, от които 2 бр. осветители, са оборудвани с фотоволтаични панели, контролери и акумулаторни батерии и въвеждане на система за управление и мониторинг. Енергоспестяващата мярка за град Плачковци се състои в доставка и монтаж на 562 бр. нови осветителя. Внедрена е цифрова система за управление на уличното осветление, която обслужва гр. Трявна и гр. Плачковци.“ поясни още г-жа Кръстева и допълни, че са запазени и т.нар. „фенери“ в старата част на възрожденска Трявна в унисон с нейния дух и култура.

По време на пресконференцията стана ясно, че основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и подобряване условията на живот на населението.

Специфичните цели на проекта са намаляване на енергопотреблението чрез въвеждане на енергоефективно външно изкуствено осветление; намаляване на енергопотреблението чрез въвеждане не система за контрол, наблюдение и управление; подобряване на условията на живот на населението; укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти.

С монтирането на новите осветителни тела в Трявна и Плачковци се очаква да бъдат намалени годишните вредни емисии на въглероден диоксид /484, 267 тCO2/г; да се повиши годишното енергийно спестяване /410МВтч/г, както и да се повиши годишното парично спестяване /37 688 евро/г. Броят на хората, които се възползват в момента от обновеното външно изкуствено осветление в двата града е 12 369 души.