ОБЩИНА ТРЯВНА ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

април 10, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна продължава предоставянето на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и доставки по домовете на хранителни продукти и такива от първа необходимост. Обгрижват се възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания.

Към момента потребителите, ползващи тази социална услуга са 89. За тях се грижи екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 20 лица. Дейностите са част от проекта „Грижа в дома в Община Трявна“, който се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Осигурена е 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 654 000 лв.

„Грижата в домашна среда е комплекс от услуги, които включват  посещение от медицинска сестра, лекар, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“. На всеки потребител предоставяме почасово услуги, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип от специалисти“, информира директорът на социалните услуги в общността г-жа Катя Колева.

Капацитетът на услугата е 97 потребители. Желаещите могат да кандидатстват по настоящ адрес, като е необходимо да попълнят заявление-декларация (по образец), както и да представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи (при наличие на такива).

Повече информация може да получите на телефон номер –  0895674761.

Срокът за изпълнение на проекта е до 31 май 2024 г.