Община Трявна провежда „Конкурс за изработване на идеен проект и скулптура на фигура на Пенчо Славейков“

юли 26, 2018
Автор: Илияна Георгиева

image

Община Трявна провежда „Конкурс за изработване на идеен проект и скулптура на фигура на Пенчо Славейков“. Назначената със Заповед на Кмета конкурсна комисия в състав – Николина Николова (заместник-кмет), Ивелина Кметова (главен архитект на Община Трявна), Кольо Дабков (старши експерт „Култура и образование“), Галин Ненов (юрист на Община Трявна) и Орфей Миндов (директор на НГПИ „Тревненска школа“), е отправила писмена покана към четирима утвърдени скулптори за участие в конкурса. Трима от тях са изпратили необходимата документация и своите творби, съгласно условията на конкурса, а именно – макет в мащаб 1:10 на пейка с фигура на Пенчо Славейков; идейна скица и рисунка на фигурата; фотовизуализация, представяща концепцията и разположението й в градска среда и пластична разработка на главата на Пенчо Славейков.

Конкурсната комисия вече разгледа творбите на тримата участници и в срок до 8 август следва да определи победителя в конкурса и да обяви имената на участниците и на победителя. За участниците, класирани от първо до трето място са определени парични награди в размер на 1000 лв. – за първо, 500 лв. – за второ и 300 лв. за трето място. На авторът на спечелилия конкурса проект ще бъде възложена и неговата реализация в реален размер пред Славейковата къща в Трявна.

Припомняме, че по време на Национални Славейкови празници 2017 победителят в категория „Награда на публиката“ в Конкурса за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови – Карен Бейлерян дари своята парична награда от 500 лв. за реализацията на пейка със скулптура на Пенчо Славейков в Трявна.

 

 Грета Господинова-Станева