ОБЩИНА ТРЯВНА С ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „ЛЕВСКИ В ТРЯВНА“ ПО СЛУЧАЙ 150-ТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

февруари 6, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

В ИНИЦИАТИВАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 6 ДО 18 ГОДИНИ 

На 18 февруари 2023 година България ще отбележи 150 години от трагичната гибел на Апостола на свободата Васил Левски. По традиция Трявна също ще се поклони пред паметта, безстрашието и героизма на славния българин, чиято съдба е свързана и с възрожденския ни град.

През последните години неизменна част от честванията в Трявна е и провеждането на инициатива за детско творчество по случай отбелязването на годишнината от гибелта на Левски, организирана от местната власт и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Трявна.

„И тази година, искаме да провокираме творчеството и въображението на нашите деца, които чрез бои, моливи, пастели и пр. да нарисуват върху бял лист хартия своята представа за Левски по време на идванията му в Трявна!“ сподели кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

В инициативата „Левски в Трявна“ могат да участват всички деца и младежи на възраст между 6 и 18 години, които са възпитаници на детски градини, основни и средни училища на територията на Община Трявна. Няма изисквания за избора на изобразителна техника от страна на участниците, нито за разположението на рисунката – тя може да бъде, както портретно ориентирана, така и пейзажно. Размерът на листа трябва да бъде във формат А4.

Задължително на гърба на творбите трябва да бъдат изписани името и фамилията на автора; наименованието на детското или учебно заведение, което представляват; подготвителната група или класа и телефон за връзка.

Крайният срок за приемане на рисунките на тема „Левски в Трявна“ е до 17:00 ч. на 17 февруари 2023 год. в сградата на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21. 

Всички участници ще бъдат отличени с предметни награди в областта на изобразителното изкуство, които ще бъдат връчени от кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева.

Събраните творби ще бъдат подредени в изложба, посветена на Трети март – Националния празник на България в музей „Старото школо“ в Трявна.

За допълнителна информация относно провеждането на инициативата може да се обръщате към г-н Кольо Дабков – стари експерт „Култура, спорт, образование и здравеопазване“ към Община Трявна на тел.: 0899943157 или на e-mail: kolyo.dabkov@tryavna.bg.