ОБЩИНА ТРЯВНА С ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

януари 18, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Проектното предложение на Община Трявна за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ на територията на общината към Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) е одобрено за финансиране. Договорът за съвместна дейност бе подписан от кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева на 12 януари тази година. Припомняме, че местната власт кандидатства по Целевата програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ през ноември 2022 год.

Новият лекотоварен автомобил, за услугата „Домашен социален патронаж“, ще бъде закупен с отпуснати от ФСЗ средства в размер на 35 977, 50 лв. с ДДС и допълнително финансиране от местния бюджет в размер на 9022, 50 лв. с ДДС или 20, 05 % на сто от общата сума на проекта.

„Услугата „Домашен социален патронаж“ с предоставянето на социални услуги от различен тип се превърна в една от най-важните публични функции със своята значимост в условията на пандемия и кризисната ситуация след нея. Чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна ще бъде задоволена потребността от топъл обяд на нуждаещите се лица на територията на Община Трявна. Именно чрез този разнос целим да осигурим здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Изключително сме радостни, че проектното ни предложение е одобрено за финансиране, тъй като с неговата реализация ще допринесем за повишаване качеството на живот на уязвимите хора от нашата община.“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Териториалният обхват на проекта включва гр. Трявна с прилежащите жилищни квартали, гр. Плачковци, както и малки населени места в Община Трявна. С новото транспортно средство се предвижда да бъдат обслужвани общо 200 лица в нужда.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30 ноември 2023 год.

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри общо 88 проекта на общини, сред които и този на Община Трявна, които осигуряват домашен социален патронаж. Стойността на финансовата помощ е близо 3 млн. лв., като те се отпускат за закупуването на лекотоварни автомобили за доставка на топъл обяд по домовете на хора в неравностойно положение.