ОБЩИНА ТРЯВНА СЪЗДАВА „ИНТЕРАКТИВНА СТАЯ“, ПРЕДСТАВЯЩА КРАСОТАТА НА ТРЯВНА

септември 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

„Интерактивна стая“, която ще представя красотата на възрожденска Трявна, ще бъде най-новата атракция за жители и гости на града. Проектът за изграждането й бе разработен от Община Трявна и тази седмица стана ясно, че е одобрен за финансиране.

Припомняме, че местната власт кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.376 на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като стойността на проекта е в размер на 62 937 лв. без ДДС.

Така наречената „Интерактивна стая“ ще представлява инсталация, която ще дава възможност на посетителите да се разходят виртуално сред природата и забележителностите на Трявна. Околната среда и музейните обекти ще бъдат трансформирани дигитално, с цел да се превърнат в съвременно изглеждащ виртуален свят. Като основа за анимацията ще се използват реални символи, природни и музейни обекти, които ще бъдат адаптирани към стила на анимацията. Стаята ще може да се посещава до 6 човека наведнъж и всеки от тях свободно ще може да движи силуета си. За инсталацията ще се предвиди и интеракция с визуализациите – т.е. силуетът може да променя дигиталната среда чрез движенията на тялото си.

Проектното предложение предвижда още 3D реклама във фоайе на Етнографския комплекс в града. За целта ще се изработи обемна фигура, съобразена с възможностите за поставянето й в избраното място, която ще бъде свързана с миналото и настоящето на Трявна. Конструкцията ще бъде изработена от леки, но устойчиви на външно въздействие материали и ще бъде направена така, че да може лесно да се мести и поддържа.

В рамките на одобрения за финансиране проект ше бъде изработена и информационна табела за атракцията, която ще запознава посетителите със своите функции и възможности.