ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА НОВА МОБИЛНА СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

януари 14, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна ще кандидатства за закупуване на нова мобилна сцена за културни мероприятия, която ще се използва с образователна и познавателна цел. Решението бе подкрепено на последното заседание на Общински съвет – Трявна, което се проведе в края на 2021 год. и предстои подаването на проектното предложение.

Кандидатстването е по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 лв., а максималният размер – 70 000 лв.

Ако проекта бъде одобрен и местната власт получи безвъзмездна финансова помощ, то ще бъде закупена нова мобилна сцена и ще бъде осигурено необходимото за нея сценично осветление. Иновативната трибуна ще даде възможност за изява на малки и големи таланти от Трявна, страната и света в сферата на културата, просветата, образованието. С бъдещите събития неминуемо ще се допринесе за развитието на туризма в региона с представянето на богатото ни културно-историческо наследство.

„Към настоящия момент сме ангажирали ресурс да намерим оферти и да видим дали е възможно да кандидатстваме и да закупим такава сцена. Що се касае до сцената, която имаме, се опитваме да я пазим в добро състояние, но мисля, че ще бъде чудесно да закупим едно нова сцена.“ коментира по време на провелото се заседание на ОбС кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева и допълни, че по Мярка 7.2 местната власт е кандидатствала с още два проекта – за Туристическия информационен център и за изграждане на интерактивна стая в Етнографски комплекс – Трявна, които предстоят да бъдат разгледани и одобрени от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

В най-кратки срокове се очаква да бъде публикувана процедурата за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, след което проектното предложение за новата мобилна сцена ще бъде подадено от общинска администрация.