ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДАНОВА ПОЛЯНА И ВАРЕНИЦАТА

октомври 5, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Кандидатстването по проекта за изграждане на цялостно водоснабдяване в местностите Данова поляна и Вареницата в землищата на Община Трявна и село Черновръх бе одобрено на последното заседание на Общинския съвет на Община Трявна. Предложението бе внесено от кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева.

Техническият проект е разработен от „ВиК“ ООД – Габрово след предварителни проучвания за възможностите на терена и е дарен за изпълнение на Община Трявна. По този начин местната власт има възможност да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).

Реализирането на проекта и отпускането на финансови средства за изпълнението му е сред водещите приоритети на Община Трявна. Именно по този начин ще се реши един много сериозен и дългогодишен проблем с водоснабдителната мрежа в двете местности, който ще облекчи жителите в района и ще им осигури постоянен, лесен и удобен достъп до качествена питейна вода за нуждите на бита и домакинствата.

Очаква се кандидатстването по проекта да се осъществи в най-кратки срокове.