ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

октомври 8, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна ще кандидатства за намаляване разхода на енергия на сградата на общинска администрация. Това стана ясно след последното заседание на Общински съвет, където бе прието предложението на кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева. Решението да бъде изготвен и предложен подобен проект е взето след като Министерството на енергетиката обяви процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“, която се финансира от Европейското икономическо пространство и по този начин предоставя възможност за интервенции на сгради, които са само държавна или общинска собственост.

„Това е кандидатстване по Норвежка програма, с възможността да се кандидатства за определена сграда, за която има изготвено енергийно обследване, технически проект.“ коментира г-жа Кръстева по време на заседанието на Общински съвет.

Минималният размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ, която може да бъде отпусната по проекта е 200 000 евро, а максималният – 1 200 000 евро. Ако проектът бъде одобрен, то значително ще се намали разхода на енергия на сградата и  генерираните емисии на въглероден диоксид в атмосферата с полагане на топлоизолация на външни стени, покриви и подове; подмяна на дограма; изграждане на отоплително/охладителна система с фреон на директно изпарение; изграждане на система за цялостен мониторинг и управление на отоплението и охлаждането; оползотворяване на енергия от възобновяеми източници – изграждане на фотоволтаична централа и подмяна на вътрешно осветление и фасадно външно осветление.

„Видът на сградата на администрацията, считам, че трябва да остане абсолютно същия –  с дървената обшивка, тъй като той е една голяма част от облика на нашия град.“ подчерта кметът на Община Трявна.

В момента проекта се съгласува с всички необходими институции и споразумението с норвежкия партньор на Община Трявна ще бъде сключено до неговото подаване. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10.11.2021 год.