ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ ТЪРСИ ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

октомври 19, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Това стана ясно след проведена среща между кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева и жители на Кметство Плачковци. Разговорът между двете страни беше иницииран от местното ръководство след входирана подписка на 262-ма души до кмета на Община Трявна, председателя на Общински съвет – Трявна и директора на РИОСВ – Велико Търново в края на миналата седмица. Отвореното гражданско писмо е против изграждането на площадка за строителни и едрогабаритни отпадъци в землището на с. Радевци.

Пред сградата на Кметството в Плачковци, г-жа Силвия Кръстева благодари за изявената гражданска позиция и подчерта, че мнението на хората се взема предвид и подобна среща се организира именно заради това. Пред събралите се жители, кметът на Община Трявна подробно разясни неспирните опити на местната власт за преодоляване на огромния проблем с нерегламентираното изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци в региона и изнесе информация, обясняваща как и защо се е стигнало до намерението на Община Трявна да изгради площадката в землището на с. Радевци.

„Инвестиционното намерение, което е изпратено до РИОСВ-Велико Търново е провокирано от това, че в районите на Трявна и Плачковци има много нерегламентирани сметища. Доста отпадъци изчистихме с Община Трявна, Регионалното депо е едно и то е в Габрово и не сме спирали да търсим тук място, на което да изградим необходимата за всички ни площадка за строителни отпадъци.“ обясни кметът на Община Трявна и подчерта, че изграждането на подобно депо трябва да бъде на имот – общинска собственост.

Имаше възможност за изграждане на площадка за строителни отпадъци в землището на с. Енчовци, но след като хората също изразиха своето несъглсие, проектът не се осъществи, въпреки че беше съгласуван с голяма част от институциите. Продължихме да търсим варианти в с. Черновръх, по пътя за с. Белица и обсъдихме почти всички възможни имоти.“ продължи г-жа Кръстева. Последвалото проучване за кариерата на село Стоевци също е без успех – камъкът е държавна собственост и е подземно богатство, което автоматично изключва възможността в района да бъде изградена площадка за строителни отпадъци.

„Бе проведена среща с г-жа Христова – новият директор на РИОСВ-Велико Търново, на която тя и експертите от екипа й попитаха: „Какво правите с площадката за строителни отпадъци? Трябва да я направите, тъй като постъпват жалби!“ След което за пореден път дирекция „ТСУ“  разгледа общинските имоти, на които има възможност за подобен проект и едно от местата, където това може да се случи е именно този имот в землището на Радевци.“ подчерта пред присъстващите г-жа Кръстева и допълни, че на този етап инвестиционното намерение е само едно проучване, което е изпратено като запитване до РИОСВ-Велико Търново и осъществяването на подобна площадка, на който и да е общински имот, е една дълга процедура.

Заради създалата се негативна реакция и входирана подписка от страна на жителите, обаче, кметът на Община Трявна категорично заяви:

„Никой от общината поне докато аз заемам тази длъжност няма да направи така, че да навреди и да тръгне срещу гражданите.“, което гарантира на хората, че площадка за строителни и едрогабаритни отпадъци при тях няма да бъде изграждана.

„Ще търсим варианти да се направи на друго място, което да е най-подходящо за осъществяване на тази дейност. Идеята по принцип, където и да се изгради такава площадка, е отпадъците да се събират на отделни клетки и след това едната част да се извозва на Регионалното сметище в Габрово, а другата да се преработва за повторна употреба!“ допълни още г-жа Силвия Кръстева.