ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ДВА ПРОЕКТА В КАМПАНИЯТА НА МОСВ И ПУДООС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 г.“

април 30, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна спечели два проекта в Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2020г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”.

Опазването на околната среда и създаването на екологосъобразни условия за обитаване на жизнената среда е един от основните приоритети на Община Трявна. Същевременно повишаването на екологичното самосъзнание и формирането на позитивна нагласа у гражданите към природата е фактор за чиста околна среда.

 

Първият спечелен проект е Кът за отдих и зона за детски игри в Природен парк ,,Българка” на стойност 9948 лв. /с вкл. ДДС/. Обект на проекта е терен, разположен в близост до комплекс ,,Българка“ – новоизградено вилно селище за отдих и почивка. В резултат на реализираните дейности, заложени в проектното предложение, ще бъде създадено място за отдих и ще бъдат поставени различни видове детски съоръжения. Теренът ще бъде изравнен и оформен, като върху него ще бъдат засадени дървета, храсти и цветя. Достъпът до площадката ще се осигури посредством алея, а за сигурността на децата ще бъде положена ударопоглъщаща настилка и ще бъде поставена предпазна ограда около детската площадка. Засаждането на различна дървесна и храстова растителност с доброволния труд на гражданите ще допринесе за оформянето на благоприятната визия и предаване на завършен вид на парковата зона.

Вторият одобрен проект е „Зелената идея“ на Трявна“ – залог за екологично бъдеще на града“ на стойност 9996 лв. /с вкл. ДДС/. Обект на настоящия проект е теренът, разположен до Детска градина ”Калина”, църква „Св. Георги“, единствен по големина супермаркет „Свежест“, който обхваща преминаването и посещение на тези обекти от гражданите и посетителите на града. Проектът предвижда обособяване на зона за отдих в терена, разположен в между блоково пространство на ул. „Възрожденска“ в град Трявна. В резултат на реализираните дейности, заложени в проектното предложение, ще бъде създадено място за отдих и ще бъдат поставени различни видове пейки, беседки и перголи. Ще бъдат засадени храсти и цветя. Достъпът до площадката ще се осигури посредством алея.