ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

април 15, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Проектното предложение на Община Трявна за подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация е одобрено за финансиране и предстои подписване на административен договор. Припомняме, че местната власт кандидатства по процедура BGENERGY-2.002  „Енергийна ефективност в сгради“ от програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП в началото на ноември миналата година, когато бе обявено и кандидатстването. Финансовата рамка на одобрения проект е на стойност 897 701,14 лв. или 458 987,30 евро, които ще помогнат значително за намаляване на разхода на енергия и консумация в сградата на общинска администрация.

„Вчера разбрахме с колегите, че сме одобрени по Норвежката програмата, по която кандидатствахме ноември миналата година. Програмата предлагаше възможност да се кандидатства за определена сграда, за която има изготвено енергийно обследване и технически проект и ние подадохме нашето проектно предложение, като считам, че видът на сградата трябва да остане абсолютно същия –  с дървената обшивка, тъй като той е една голяма част от облика на нашия град!“ коментира спечеления проект кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Спечеленият проект предвижда значително намаляване на разхода на енергия на сградата и  генерираните емисии на въглероден диоксид в атмосферата с полагане на топлоизолация на външни стени, покриви и подове; подмяна на дограма; изграждане на отоплително/охладителна система с фреон на директно изпарение; изграждане на система за цялостен мониторинг и управление на отоплението и охлаждането; оползотворяване на енергия от възобновяеми източници – изграждане на фотоволтаична централа и подмяна на вътрешно осветление и фасадно външно осветление.