ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ „ЗАХАРИ ПЕТРОВ“ И „ЦАНЬО ШИШКОВ“ В ГРАДА

септември 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Проектното предложение за извършване на ремонт на улиците „Захари Петров“ и „Цаньо Шишков“ в Трявна, с което местната власт кандидатства в началото на годината, е одобрено за финансиране. Стойността на проекта „Реконструкции на улици в град Трявна“ е в размер на 389 626, 30 лв. без ДДС и се изпълнява по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

„Изключително съм радостна, че успяхме да спечелим този проект и ще бъдат отпуснати средства, които ще вложим отново в подобряване на инфраструктурата в града. За нас това е сред водещите ни приоритети, тъй като състоянието на улиците там е доста компрометирано и наистина се налага извършването на подобен ремонт!“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

В най-кратки срокове предстои подписването на административен договор и извършване на ремонтните дейности на двете улици в Трявна.