ОБЩИНА ТРЯВНА СТАРТИРА ИНИЦИАТИВА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ РИСУНКИ, ПОСВЕТЕНИ НА ЛЕВСКИ

февруари 3, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ РИСУНКИ НА ТЕМА:

„МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЛЕВСКИ”

 

Регламент за участие:

Организатор:

Община Трявна

 

Възраст на участниците:

От 6 до 18 години

 

Изобразителна техника:

По избор на авторите

 

Размери на листа:

А 4, като разположението е портретно или пейзажно (по избор)

 

Изисквания към оформлението на работите:

На гърба на творбите да бъдат изписани името и фамилията на автора, училището (детската градина) и класът (подготвителната група)

Инициативата няма конкурсен характер.

 

Срок и място за предаване на творбите:

До 17:00 часа на 17 февруари 2021 г. в сградата на община Трявна

 

 

Работите ще бъдат подредени в изложба, посветена на Трети март –  Националния празник на България,  в музей „Старото школо“.

 

 

За допълнителна информация:

Кольо Дабков – ст. експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“

тел. 0677 6 23 85, моб. тел. 0899943157, e-mail: kolyo.dabkov@tryavna.bg