ОБЩИНА ТРЯВНА СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

март 16, 2018
Автор: Илияна Георгиева

Община Трявна стартира информационна кампания за разделно събиране на отпадъците. За целта са изработени специални брошури, съдържащи подробна информация за видовете съдове за разделно събиране и какви отпадъци трябва да бъдат изхвърляни в тях.

От Община Трявна напомнят, че:

– Размерът на такса битови отпадъци зависи от качеството на разделното събиране на отпадъци;

– Неправилното разделяне и смесване на отпадъци водят до повишаване на разходите за дейността, което води до увеличаване размера на такса битови отпадъци.

Контролът по спазване на принципите за разделно събиране на отпадъци се извършва от Общински инспекторат. При констатиране на нарушения се налагат парични глоби.