ОБЩИНА ТРЯВНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

април 29, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0046

 „Грижа в дома“

 

http://esf.bg

 

Община Трявна стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3“.

Основната дейност, предвидена по проекта е:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на ползвателите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на ползвателите.

Услугите са предназначени за:

  • Лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Ползвателите заявяват желанието си за включване на телефони:

0677/66852 и 0879 669506 с работно време 9:00 – 17:00 ч.,

или на място при посещения от страна на службите, проверяващи карантинираните лица по домовете, както и чрез кметовете и кметските наместници в населените места.

Заявките се приемат незабавно до 31.12.2020 г.

Предвижда се включване на май-малко 120 лица от Община Трявна.

Ще се набират желаещи да ползват услугите през цялото времетраене на проекта.

Стойността на Проекта е 124 260, лева, от които 105 621,00 лева европейско финансиране и 18 639,00 лева национално финансиране.