ОБЩИНА ТРЯВНА ЗАКУПИ НОВ СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ

май 20, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес, 20.05.2020 г., в Община Трявна бе доставен нов сметосъбиращ автомобил. Доставката бе извършена съгласно обществена поръчка и сключен договор с предмет: „Закупуване на нов специализиран автомобил – машина с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Трявна“.

Специализираният автомобил е оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата), окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др., с извършен предпродажбен сервиз, зареден с всички необходими за експлоатацията течности и материали. Разполага се с необходимите за регистрацията му, както и на надстройката към него, документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи. Има всички сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики, с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация.