Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ 2023г.


Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ 2022г.


Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ 2021г.


Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ 2020г.


Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ 2018-2019г.


Публичен регистър на неподадени и неподадени в срок декларации по ЗПКОНПИ


Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ – Кметство Плачковци


Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ


Регистър на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ 2017


Декларации по ЗПУКИ за 2017г.

Мариета Христова ()

Венислава Василева (925 KB)

Деница Иванова (892 KB)

Даяна Колева (941 KB)

Мариета Христова (906 KB)

Мариела Иванова (950 KB)

Драгостина Иванова (894 KB)

Николина Николова (958 KB)

Стоянка Дончева (1 010 KB)

Росица Андреева (931 KB)

Ана Антонова (1 MB)

Боян Грозев (1 022 KB)

Стела Пенчева (999 KB)

Катрин Дабкова (1 MB)


Регистър на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ 2016 (47 KB)

 Декларации по ЗПУКИ за 2016г.

Камелия Белчева (906 KB)

Теодора Кусева (912 KB)

Мария Пенева (361 KB) Мария Пенева (421 KB)

Мариела Иванова (988 KB)

Кънчо Георгиев (904 KB)

Илиян Славов (885 KB)

Елица Лефтерова - Кръстева (947 KB)

Петя Джамбазова (922 KB)

Стефка Стефанова (935 KB)

Илиана Капфингер (1 MB)

Елена Калчева (905 KB)

Грета Господинова - Станева (1 MB)

Илиана Георгиева (897 KB)

Цветанка Ненкова (950 KB)

Косьо Цанев (923 KB)

Теодора Кусева (955 KB)


Регистър на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ за 2015 г.


 Декларации по ЗПУКИ за 2015 г.

Милкана Шаханова - Балтиева (1 MB)

Теодора Костадинова (961 KB)

Иван Цанев (981 KB)

Станимира Станчева (883 KB)

Ивайло Михов (870 KB)

Бранимира Терзийска -Михайлова (1 MB)

Мария Пенева (2 MB)

Веселин Михов (907 KB)

Иван Цанев (1 MB)

Евелин Коев (902 KB)

Мариета Ганева (915 KB)

Иван Цанев (914 KB)

Милен Минчев (895 KB)

Росен Манев (914 KB)

Теодора Гълъбарова (1 MB)

Николинка Георгиева (902 KB)


Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ 2014 г. (118 KB)

Декларации по ЗПУКИ за 2014 г.

Мария Дончева (966 KB)

Петко Раев (1 MB)

Златьо Михайлов (1 MB)

Тодор Иванов (1 MB)

Ваня Стоянова (1 MB)

Стела Манева (2 MB)

Петьо Бонев (1 MB)

Драгомир Христов (2 MB)

Преслав Стефанов (1 MB)

Иван Костадинов (1 MB)

Дарина Малева (1 MB)

Ивелина Тодорова (998 KB)

Наньо Митев (1 MB)

Лидия Симеонова (2 MB)

Николета Костова (918 KB)

Яна Георгиева (945 KB)

Стела Генчева (907 KB)

Фикрие Николова (966 KB)

Илия Илиев (922 KB)

Минка Рачева (919 KB)

Цанка Пейкова (926 KB)

Гинка Ангелова (910 KB)

Константин Кънчев (943 KB)

Добрин Добрев (2 MB)

Илиана Капфингер (959 KB)


Регистър на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ 2013 г.


Декларации по ЗПУКИ за 2013 г.

Виолета Радкова (1 MB)

Ивелина Пенева - Кметова (2 MB)

Петя Димова (2 MB)

Цветелина Червенска (907 KB)

Миглена Йоцова (2 MB)

Юлия Нинова (984 KB)

Ивелина Пенева - Кметова (968 KB)

Галина Христова (909 KB)

Емилия Драганешева (998 KB)

Веселин Колев (982 KB)

Илияна Дончева (942 KB)

Лидия Симеонова (1 019 KB)

Мануела Колева (1 017 KB)

Румяна Иванова (965 KB)

Галунка Ненкова (946 KB)

Асие Салим (931 KB)

Володя Иванов (959 KB)

Диана Генева (928 KB)

Пламен Христов (1 MB)

Регистър на подадените декларации по ЗПУКИ 2012 г.


Марианна Иванова (917 KB)

Лада Панайотова (249 KB)

Драгостина Станчева (937 KB)

Марин Димитров (937 KB)

Люция Декова - Николова (1 MB)

Петя Стефанова (919 KB)

Белослав Шишков (935 KB)

Теменуга Митева (935 KB)

Таня Пенчева (968 KB)

Лидия Миледжиева (1 MB)

Гергана Ковачева (953 KB)

Диляна Митева (846 KB)

Мартин Герганов (1 020 KB)

Веселин Иванов (930 KB)

Деница Кънева (290 KB)

Регистър на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ 2009-2011


2011 г.           2010 г.           2009 г.