РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:

всеки работен ден: от 8,00 до 12,30 часа и от 13,30 до 17,00 часа

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ЦАО/:

всеки работен ден: от 8,00 до 17,00 часа

 РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ НА КАСА В ЦАО:

всеки работен ден: от 8,00 до 17,00 часа;

всеки петък и всеки последен работен ден от месеца: от 8,00 до 16,00 часа;

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ГРАО:

всеки работен ден: от 8,00 до 17,00 часа;

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“:

всеки работен ден: от 8,00 до 17,00 часа

 РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ НА КАСИ И СЧЕТОВОДСТВО В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“:

всеки работен ден: от 8,30 до 17,00 часа;

всеки последен работен ден от месеца: от 8,30 до 15,30 часа;

Телефони за връзка:

  • (0677) 6 22 35
  • (0677) 6 24 96