Решение №109/20.06.2018г. на Общински съвет Трявна за одобряване на Общ устройствен план на Община Трявна


Обяснителна записка към Общ устройствен план на Община Трявна


Общ устройствен план на Община Трявна 2014-2035г. – графична част


Протоколи от обществено обсъждане на ОУП

Протокол обществено обсъждане 12.2016

Протокол обществено обсъждане 06.2016

Протокол обществено обсъждане 2015