Александра Тенчева Манева
Дата на раждане: 09.06.1996г.
Място на раждане: гр.Трявна
Семейно положение: неомъжена
Образование: Висше образование, специалност “Право”
Професионален опит: Работила в сферата на хотелиерството и търговията
За контакти: 0884893497
aleksandra.maneva960609@gmail.com