д-р Добромир Бориславов Драмов
Дата на раждане:
30.11.1972 год.
Място на раждане:
гр.Варна
Семейно положение:
женен
Образование:
висше – лекар със специалност „Педиатрия“
Професионален опит:
26г. трудов стаж
За контакти: /телефон, имейл, друго/
тел. 0887940313 email: d.dramov@mail.bg