КОНСТАНТИН ТИХОМИРОВ БРЪНЕКОВ
Дата на раждане:
19.01.1988
Място на раждане:
ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
Семейно положение:
ЖЕНЕН С ДВЕ ДЕЦА
Образование:
ВИСШЕ-МАГИСТЪР АРХИТЕКТУРА
Професионален опит:
12 ГОДИНИ
За контакти: /телефон, имейл, друго/
+359 899 94 14 49