Маргарита Иванова Симеонова

Дата на раждане: 31.12.1988

Място на раждане: гр. Трявна

Семейно положение: Неомъжена

Образование: Магистър „Управление на проекти“, магистър „Британистика и ирландистика“; Допълнителна квалификация „Фирмено управление“

Професионален опит: Преподавател по английски език и български език за чужденци; опит в сферата на неформалното образование и неправителствения сектор; младежки работник; организатор на събития; координатор проекти.

За контакти: /телефон, имейл, друго/

margo.simeonova@gmail.com; 0897961072