НИКОЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

Дата на раждане: 15.03.1961г.
Място на раждане: гр.Плачковци
Семейно положение: неомъжена
Образование: Висше
Професионален опит: Педагогически
За контакти: 0887488917