ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2022 ГОД.

април 8, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

С десет гласа „За“, три „Въздържал се“ и един „Против“ Общински съвет-Трявна прие бюджета на Община Трявна за 2022 год. на заседание вчера, 7 април. Освен местният парламент, ръководството на Община Трявна и общински служители, на гласуването присъстваха още кметът на Кметство Плачковци и представители на образователните институции. Финансовата рамка на общинския бюджет е в размер на 16 410 390 лв., която е с 3 309 842 лв. повече сравнение с предходния период, заради допълнителни отпуснати средства с постановления за капиталови разходи, преходни остатъци от 2021 год. за реализиране на инвестиционни обекти и делегирани от държавата трансфери. Парите ще бъдат насочени към заложените за 2022 год. приоритети за изпълнение на местната власт с фокус инфраструктура, здравеопазване, образование, социални дейности и култура, които ще продължат да допринасят за развитието и повишаването на качеството на живот в Община Трявна.

„Има нови моменти в съставянето на Закона за държавния бюджет за 2022 год., с което ние сме съобразили естествено и подробно сме разписали. Основните моменти, които са приети в Закона за държавния бюджет 2022 год. са разработване на бюджета на две части съответно от 1 януари до 31 март 2022 год. и от 1 април до 31 декември 2022 год., като съответно това са на база стандарти делегирани от държавата дейности за единия период и съответно за другия преизчислени за девет месеца!“ започна кмета на Община Трявна представянето на внесения за утвърждаване проект на общинския бюджет и разчете подробно разписаните в него точки.

Както бе уточнен и на постоянните комисии въпроса за финансирането и подпомагането дейността на общинските спортни клубове сумата за тях е в размер на 90 000 лв. Увеличава се също издръжката на пенсионерския клуб в Трявна, намиращ се на ул.“Капитан Дядо Никола“ №7.

„След като разгледахме бюджета предлагаме на Вашето внимание да бъдат направени следните промени в неговия проект, като средства в размер на 10 000 лв. да бъдат взети от Други дейности по благоустрояване – БКС от разходите за издръжка и другите средства в размер на 12 000 лв. да бъдат взети от дейност общинска администрация!“ разясни направените промени главният финансист на Община Трявна г-жа Мариета Ганева. Решено бе допълнителните средства за пенсионерския клуб да бъдат целевоизразходвани и да бъдат прилагани разходнооправдателни документи от председателя на клуба.

Не липсваха финансови промени и нови позиции в Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 год. След направено предложение от страна на г-н Драгомир Николов, общински съвет-Трявна гласува средствата за закупуване на нови автобусни спирки в Трявна и Плачковци да бъдат намалени от 25 000 лв. на 15 000 лв. и тези пари да останат само за ремонт на вече съществуващите такива без да се закупуват и монтират нови. Взетата сума от 10 000 лв. ще бъде допълнена към сумата за ремонт на трите пасарелки на ул.“Белчо Белчев“, до градския басейн и над ЖП линията в Трявна, която ще стане общо 30 000 лв.

Две от четири предложения, подадени от г-н Красимир Кръстев за изграждане на нови туристически атракции в Трявна и привличане на повече посетили в града, бяха приети от местния парламент. Така, като нова позиция в Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 год., се обособява изграждането на атракцион в района на пещера „Змеева дупка“ в Трявна, за който бяха гласувани 10 000 лв. от средствата, заложени за ремонт на тротоарни настилки и бордюри. С 15 000 лв. ще бъде увеличена сумата за реализирането на планирания ски-влек в града или с общо 45 000 лв. ще разполага Община Трявна за изграждането на най-новата зимна атракция, тип пързалка, за малки и големи. Предложенията да бъде създадена панорамна тераса в красивата забележителност „Виканата скала“, намираща се в Природен парк „Българка“ и облагородяване на езерото в Трявна не бяха приети от общинските съветници.

С нова позиция в капиталовата програма в размер на  5000 лв. ще се осъществят предпроектни проучвания  за изграждане на фотоволтаична и соларна система на покрива на болницата, след предложение на г-н Боян Грозев. Подобна реализиция би покрила разходите за отопление на поликлиниката и ще намали тези за отопление на болницата. ОбС-Трявна гласува още предложенията на общинския съветник за извършването на предпроектни проучвания за свързване на ул.“Димитър Горов“ и предпроектни проучвания за свързването на Централна градска част с ул. „Украйна“ в Трявна. Всяко проучване ще бъде направено с по 3000 лв.

По време на заседанието стана ясно, че местната власт и тази година ще подпомага раждаемостта в региона и ще се бори с демографската криза с предвидени 18 000 лв. На дневен ред отново излезе въпроса за осигуряването на медицинско лице в ДГ „Светлина“ и ДГ „Калина“ в Трявна, както и този за изграждането на спортна зала в града.