ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИКА НА ТРЯВНА

юни 14, 2021

Във връзка с празника на Трявна се въвежда временна организация на движението. Преминаването на МПС в частта от ул. “Ангел Кънчев”, където се разполага търговската зона, ще бъде спряно от […]

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ТРЯВНА

юни 2, 2021

На 22.06.2021 г. Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово ще проведе изнесена приемна в Общинска служба по Земеделие в град Трявна от 10:30 […]

Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на улици в град Трявна“

май 27, 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна […]

thumbnail

СЪОБЩЕНИЕ за възнагражданията на СИК

април 7, 2021

От 08.04.2021 г. започва изплащането на възнагражденията на СИК в стая №307 (Каса) в сградата на Община Трявна. Възнагражденията се изплащат срещу представяне на документ за самоличност и удостоверение от […]

thumbnail

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” активира втори прием на проектни предложения по Мярка 7.2.

април 1, 2021

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.455 Мярка 7.2. „Подкрепа […]

Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр. Трявна, съществуващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр. Трявна

март 18, 2021

Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „МЕЛИСТА“ […]

Изготвен e проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000399 „Българка“.

март 12, 2021

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000399 „Българка“. Проекта на заповедта е публикуван на […]

ПРЕКРАТЕНИ КАТЕГОРИИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г.

февруари 18, 2021

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Къща за гости“ на адрес общ. Трявна, с. Енчовци, стопанисван от […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.