ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ В ТРЯВНА

април 2, 2024

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСА във връзка с чл. 61 от Закона за социалните услуги, чл. 91, чл.92, от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Решение […]

ОБЯВА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА

февруари 2, 2024

Във връзка със задоволяване потребностите за дърва за огрев, уведомяваме  желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад, че могат да подадат заявление по […]

thumbnail

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

април 28, 2023

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които […]

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев уведомяваме желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до 31.03.2023 г, по един от следните начини

февруари 24, 2023

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев уведомяваме желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до […]

Заповед №24/12.01.2023г. Община Трявна определя следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели

януари 18, 2023

На основание чл. 44, ал., 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи […]

Заповед №23/12.01.2023г. Община Трявна определя следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели

януари 18, 2023

На основание чл. 44, ал., 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.