thumbnail

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

април 28, 2023

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които […]

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев уведомяваме желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до 31.03.2023 г, по един от следните начини

февруари 24, 2023

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев уведомяваме желаещите да бъдат включени в списъците за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до […]

Заповед №24/12.01.2023г. Община Трявна определя следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели

януари 18, 2023

На основание чл. 44, ал., 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи […]

Заповед №23/12.01.2023г. Община Трявна определя следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели

януари 18, 2023

На основание чл. 44, ал., 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи […]

ЗАПОВЕД ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АДРЕС

ноември 28, 2022

Документ

Предложение за определяне такса „Битови отпадъци” за 2023 година

ноември 22, 2022

На Вашето внимание Община Трявна представя предложение за определяне на такса „Битови отпадъци“ за 2023г. На основание чл.66 от АПК Ви уведомяваме, че е изготвен проект на план-сметка за необходимите […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.