ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА

декември 9, 2021

Документ