Границите на районите, в които е организирано събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им в Община Трявна през 2023 година

октомври 6, 2022

Документ