ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ – ГР. ГАБРОВО

ноември 3, 2020

Изнесена приемна на Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово ще се състои на 24.11.2020 г. в град Трявна от 10:30 до 12:30 ч. в Общинска служба по земеделие.

Телефони за повече информация и контакти: 0885848822 и 0884868015.