На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ‘ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ’ АД, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

юни 22, 2021

„Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителен и обекти /строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж/, разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово”.

Документ