Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект: „Подпорна стена в кв.61, кв.61А по плана на град Трявна“.

април 2, 2021

Изграждане на обект: „Подпорна стена в кв.61, кв.61А по плана на град Трявна“.

Документ