Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на улици в град Трявна“

май 27, 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на улици в град Трявна“

Местоположение: област Габрово, община Трявна, град Трявна, ул. „Захари Петров“ и ул. „Цаньо Шишков“

–      ул. „Захари Петров“, град Трявна, с обхват приблизително 270,0м. от п.к. с ул. „Христо Ботев“ в посока ул. „Цаньо Шишков“, гр. Трявна – приблизителната дължина на улицата е 270,0м, и

–      ул. „Цаньо Шишков“, град Трявна, с обхват от п.к. с ул. „Захари Петров“ до ул. „Иван Вазов“, гр. Трявна с приблизителна дължина 270,0м.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68