Обява 10.03.2020г.

март 10, 2020

Във връзка с допуснати технически грешки при изготвяне на тръжна документация, внасяме следните допълнения:
Документ