thumbnail

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.032 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА” 1 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

октомври 9, 2020

  ОБЯВА   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.032 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА […]

thumbnail

На вниманието на лицата, извършващи хотелиерски услуги на територията на община Трявна

октомври 2, 2020

Напомняме Ви, че следва стриктно да спазвате изискванията на чл.116 от Закона за туризма относно задължението Ви да водите регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра […]

Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. септември 2020 г.

октомври 1, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес: гр. Трявна ул. „Ангел Кънчев“ № […]

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ТРЯВНА

октомври 1, 2020

На 20.10.2020 г. Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово ще проведе изнесена приемна в Общинска служба по Земеделие в град Трявна от 10:30 […]

thumbnail

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА ОП НОИР 01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА”

октомври 1, 2020

О Б Я В А   МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ […]

thumbnail

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

октомври 1, 2020

ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.350 ПО МЯРКА […]

thumbnail

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2 НА МИГ “ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

октомври 1, 2020

ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.352 ПО МЯРКА […]

Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. юли 2020 г.

август 10, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Плачковци, кв. „Стоевци“ № 17, […]

Заповед №496/03.08.2020 г. на кмета на Община Трявна във връзка с изземване на имоти (земеделска земя) на ул. “Кисийска мера” в гр. Трявна

август 4, 2020

За информация на гражданите публикуваме Заповед №496/03.08.2020 г. на кмета на Община Трявна във връзка с изземване на имоти, находящи се на ул. “Кисийска мера” в град Трявна. Със заповедта […]

Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. май 2020 г.

юли 30, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Димитър Горов“ № […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.