ПЛАНИРАНАТА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ – ГР. ГАБРОВО СЕ ОТМЕНЯ

ноември 9, 2020

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че се отменя изнесената  приемна на Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово, в град Трявна в Общинска служба по земеделие -24.11.2020г.

Телефони за повече информация и контакти: 0885848822 и 0884868015.