Предложение за определяне такса „Битови отпадъци” за 2023 година

ноември 22, 2022

На Вашето внимание Община Трявна представя предложение за определяне на такса „Битови отпадъци“ за 2023г. На основание чл.66 от АПК Ви уведомяваме, че е изготвен проект на план-сметка за необходимите разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци през 2023 г. Становища, мнения и препоръки могат да се депозират на електронната поща на общината tryavna@tryavna.bg

Документ