Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 270 от 13.04.2020 г. на Кмета на община Трявна

юни 15, 2020

Протокол