Решение на РИОСВ Велико Търново № ВТ-06-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО 2021-2027 г.

март 15, 2021

Документ