Съобщение 04.02.2020г

февруари 9, 2020

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 25 от 10.01.2020 година на общински съвет. 

Документ (8 MB)